Wanneer iemand gedoopt wordt gaat zij of hij bij Jezus Christus horen, en wordt hij of zij lid van de Kerk.  Meestal denken we bij een doop aan de doop van een kind, maar ook volwassen mensen kunnen de doop ontvangen. In zekere zin heeft dat voordelen: wie als volwassene om de doop vraagt maakt zelf de keuze om bij Christus en de Kerk te willen horen. De doop  sluit aan bij het verlangen om christen te willen zijn, en volgt op een kennismaking met het geloof van de Kerk. Een kind dat gedoopt wordt moet de weg van gelovig-worden nog helemaal gaan, en zal zelf op een gegeven moment er voor kiezen om bij de Kerk en bij Christus te willen blijven horen. Dat krijgt gestalte in de sacramenten van eucharistie (eerste communie) en vormsel. De volwassene die gedoopt wordt ontvangt tegelijk met de doop het sacrament van het vormsel, en neemt ook direct deel aan de viering van de eucharistie. Aan de doop zal een periode van catechese en  geloofsverdieping vooraf gaan.

Het is bijzonder wanneer een volwassene  gedoopt wordt in de Paaswake.  In de jonge kerk was dit bij uitstek het moment waarop mensen werden gedoopt! In de nacht van Pasen vieren we dat het leven van Jezus sterker is dan de dood. Wie gedoopt wordt deelt in het leven van Jezus, en heeft daarmee ook uitzicht op leven voorbij de grenzen van de dood.

Iemand die in een andere kerk dan de RK Kerk gedoopt is (bijvoorbeeld de protestantse kerk of een oosters-katholieke kerk) kan lid worden van de RK Kerk. De doop wordt dan niet overgedaan , omdat de kerken de doop van elkaar onderling erkennen. Wel wordt het vormsel ontvangen en wordt voor de eerste deelgenomen aan de eucharistie. Ook in deze situatie gaat een periode van gesprek en geloofsgroei vooraf aan de toetreding tot de Kerk.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om als volwassene toe te treden tot de Kerk en gedoopt te worden? Neem contact op met pastoor Ronald van Bronswijk of met een van de andere  leden van het pastoraal team

designed by PJM Rademakers