Samen dragen we onze parochie

Aan het begin van het jaar vragen alle kerken in Nederland aandacht voor de actie Kerkbalans. Voor een gezonde financiële balans zijn we als parochie afhankelijk van bijdragen en giften van u. Wij kunnen niet zonder uw bijdrage. We hopen dat u uw parochie wil steunen!

In 2021 maken we een start met pastoraat dat passend is bij de drie kerken van onze parochie en dat toekomstbestendig is. We prijzen ons rijk dat we als parochie over drie mooie kerkgebouwen kunnen beschikken. Samen met u zoeken we naar de best passende invulling voor elke kerk. De drie gebouwen zijn er voor u. Vanuit het één-parochie-zijn, onze parochie, is er voor iedereen volop aanbod te vinden.

We bouwen graag samen met u verder aan de éne Sint Norbertusparochie in Roosendaal en Nispen. Dat lukt wanneer u ons blijft steunen, met uw inzet maar ook met uw financiële bijdragen. Daarom vragen we u vriendelijk en met aandrang: blijf ons steunen. Geef voor uw parochie.

Het bisdom reikt als minimumbijdrage voor 2021 het bedrag van €132,- aan. Als u meer kunt missen zijn we daar erg blij mee, maar we zijn ook blij met een kleinere bijdrage. Alle hulp, hoe groot of klein is meer dan welkom. U helpt zo om samen parochie te zijn in Roosendaal en Nispen!

Maak uw bijdrage over via internet; u vindt de bankrekeningnummers van de parochiekernen of geloofsgemeenschappen op de website ( hier ) en achter in het parochieblad.

Giften aan de parochie zijn aftrekbaar voor de belastingen. Fiscaal aantrekkelijker is om van uw bijdrage een periodieke gift te maken. Bij een periodieke gift spreekt u met de parochie af dat u minstens vijf jaar eenzelfde bedrag aan de parochie overmaakt. Met die afspraak kunt u uw gift helemaal aftrekken bij uw belastingaangifte. Bij een jaarlijkse periodieke gift van €132,- (1% minimum inkomen) krijgt u € 46,- terug van de belasting (bij een belastingschijf van 37,35% tot een inkomen van €68.507 (2020)). Op de website van de parochie leest u meer over de mogelijkheden van een periodieke gift. U kunt daar ook de overeenkomst voor een periodieke gift downloaden. Heeft u daarbij hulp nodig laat het ons weten, neem contact op met de parochie-administratie (tel: 0165 534667).

We hopen ook dit jaar op uw financiële ondersteuning van de parochie. Dank voor uw bijdrage!

designed by PJM Rademakers