1-2 januari 2022 Vluchtelingenwerk Roosendaal.Caritas logo bisdom Breda
De januari collecte is zoals gebruikelijk in samenwerking- en in samenspraak met de Protestante Gemeente. Vluchtelingenwerk Nederland heeft een eigen afdeling in Roosendaal. Al veertig jaar staat zij klaar voor vluchtelingen, vanaf het moment van hun aankomst totdat zij zelfstandig hun weg hebben gevonden in Nederland. We ondersteunen hen tijdens de asielprocedure en daarna, als een vluchteling mag
blijven, tijdens hun integratie in een Nederlandse gemeente.

5-6 februari Caritas
Caritas geeft noodzakelijke hulp in onze eigen omgeving. Zij geeft structureel financiële ondersteuning aan de actie “Wij Willen Delen” waarbij kerkgangers worden uitgenodigd om in een mand een houdbaar levensmiddel (of ander product) achter te laten. De groep zorgt maandelijks voor voedselpakketten voor gezinnen die onder de armoedegrens moeten leven. Deze pakketten zijn voor hen een
welkome aanvulling.

5-6 maart Caritas
De parochiële Caritas wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. Daarvoor houden wij in deze viering de Caritascollecte.

2-3 april Caritas
Caritas verleent financiële steun aan diverse organisaties, met name daar waar overheidssteun geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Te denken valt aan het Inloophuis, Hospice Roosdonck, Sant Egidio en andere.

14-15 mei Caritas
In Laudato si' drukt paus Franciscus het uit als volgt: “Ons doel is niet meer informatie te verwerven of onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar veeleer om ons pijnlijk bewust te worden dat wij de plicht hebben om datgene wat in de wereld gebeurt, op te nemen in ons persoonlijk lijden en zo te ontdekken wat ieder van ons eraan kan veranderen”. Wat die verandering betekent voor de diaconie kan met de woorden van Franciscus bij wijze van besluit worden samengevat: in de woestijn van het leven hebben wij nood aan mensen die anderen te drinken geven.

2-3 juli Zondag van de Diaconie
Speciale aandacht dit weekend voor de Diaconie door ons bisdom. De Caritascollecte is bestemd voor het ondersteuningswerk van medewerkers van het bisdom ten dienste van de diaconale werkgroepen in onze gemeenschap. Enkele projecten die door het Bisdom zijn uitgevoerd: Parochies aan de slag voor kwetsbaren en De Nieuwe Diaconie in Nieuwe parochies.
Vandaag zal ook de rozenactie weer plaatsvinden, waarbij een roos wordt aangeboden aan mensen die een bemoediging kunnen gebruiken.

6-7 augustus Quiet Roosendaal
De opbrengst van vandaag en die van de Protestantse gemeente Roosendaal gaat naar Quiet, die zich inzet voor mensen in armoedesituaties in Nederland. Dat klinkt door in verschillende activiteiten. Om te beginnen de Quiet Community 's. Hiermee stimuleren en organiseren zij lokale solidariteit met mensen in armoedesituaties. De community 's worden ondersteund door Quiet Nederland die ook de Quiet 500 uitgeeft. De ‘armoedeglossy’ die met een knipoog het verhaal van mensen in armoede vertelt. Quiet heeft drie speerpunten: vertellen, verzachten & versterken

10-11 september Caritas
Caritas ondersteunt ook diaconale activiteiten binnen de parochie financieel, Om er enkele te nomen: De Vastenmaaltijd, Het Seniorenpastoraat, De Franciscusdag, de werkgroep Zieken & Ouderen. Veel van deze activiteiten kunnen plaatsvinden
dankzij de financiële ondersteuning.

24-25 september Caritas
Elk jaar doneert Caritas een bedrag aan landelijke of lokale instellingen. Al enkele jaren ontvangt onder andere de Stichting Heifer een bedrag. Heifer werkt samen met arme boerengezinnen. Doel is het structureel verbeteren van hun voeding en inkomen, creëren van veerkrachtige gemeenschappen die de lokale economieën stimuleren en bijdragen aan de regionale voedselvoorziening

29-30 oktober Caritas.
Al meerdere jaren ondersteunen we de Voedselbank. In West-Brabant leven veel mensen op of onder de armoedegrens. Voedselbank Stichting Goed Ontmoet helpt deze mensen door ze tijdelijk voedselpakketten te geven. Om onze klanten voldoende voedsel te kunnen geven, werken wij samen met bedrijven, instellingen en overheden. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling wordt voorkomen en het milieu minder wordt belast. Het voedsel wordt door leveranciers gratis ter beschikking gesteld. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten
helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet altijd tijdelijk zijn.

3-4 december Caritas
Het blijkt bijna weer iedere dag. Ondanks de welvaart binnen onze huidige maatschappij zijn er helaas nog steeds mensen die geholpen moeten worden toch zeker in deze uitzonderlijke tijden van en na de coronacrisis. Als Caritas proberen
wij hulp te bieden aan deze mensen.

Parochiële Caritasinstelling St Norbertusparochie

In de Caritasinstellingen in het Bisdom Breda zijn tientallen vrijwilligers actief om mensen in nood te ondersteunen. Zij stimuleren tevens ook anderen in de parochies om betrokken te zijn of blijven bij de noden in de samenleving.

Hulpvragen.

Indien u een beroep wilt doen op (financiële) hulp door de Caritasinstelling in Roosendaal kunt u contact opnemen met een van de pastores of via een professionele hulpverleningsinstantie. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Onze Lieve Vrouwekerk
Kade 23
4703 GA Roosendaal
tel.: 0165 534 645

St Josephkerk
St Josephstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel.: 0165 534 667

Maria Hemelvaartkerk
Kerkplein 7
4709 BJ Nispen
tel.: 0165 365 394

Mocht u een donatie willen geven voor uw medemens in nood:
Bankrekening; NL 33RABO0194 3352 75
Mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

designed by PJM Rademakers