Als het weer het toelaat, wordt op zondag 14 augustus om 9.30u opnieuw het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming buiten in de Paterstuin gevierd, met eerst een eucharistieviering en dan een processie.
Vorig jaar werden we nog beperkt door coronamaatregelen, maar dit jaar hopen we het feest in volle vrijheid te kunnen vieringen.
Het Sint-Alfonskoor geniet in augustus van een welverdiende vakantie.
In plaats daarvan zal het feest worden opgeluisterd door de schola “Ad Te Levavi”, met leden uit het hele bisdom, onder leiding van Vincent Schoenmakers, die bepaald geen onbekende is in Roosendaal.
Vorig jaar waren er veel meer deelnemers dan het jaar daarvoor, ondanks corona.
Gaan we Maria in 2022 met nóg eens verdubbelde krachten eren?

Allen hartelijk welkom!

designed by PJM Rademakers