Omgaan met rouw en verdriet is geen gemakkelijke opgave. Als je een dierbaar iemand uit je gezin, je familie of vriendenkring hebt verloren, lijkt het alsof je leven volkomen veranderd is. Gevoelens van verdriet over het gemis, boosheid, machteloosheid, het besef van het definitieve afscheid en leegte dringen zich op. Het is een tijd waarin mensen worstelen met vragen als: hoe ga ik met die gevoelens om, hoe ga ik verder?

In de Sint Norbertusparochie start op 13 september een gespreksgroep rouwverwerking. Deze groep bestaat uit 5 en maximaal 8 personen en komt 6 maal bij elkaar in een van de ontmoetingsruimtes van het Klooster aan de Kade, Kade 23 Roosendaal.

Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij de leden van de werkgroep. Deze leden zijn te bereiken via het parochiesecretariaat tel: 0165-534667.

designed by PJM Rademakers