Vanwege corona moesten wij helaas besluiten om de soepmaaltijden in de advent en desoepmaaltijd vasten stil te leggen. Soep eten met een mondkapje op: dat zagen wij niet zitten!

Maar mogelijk kunnen we dit jaar weer van start gaan en wel op de maandagen 28 november, 5, 12 en 19 december, steeds van 18 tot 19 uur in de Kruiskerk, Lucasplein 1, Roosendaal.

Het is een goede manier om elkaar te ontmoeten, bij te praten en intussen te genieten van een gezonde, lekkere soep. Ook is het mogelijk om het goede doel te steunen met uw bijdrage. Dat goede doel wordt in de advent: ‘Wij willen delen’.

Werkgroep Oecumenische Soepmaaltijden Roosendaal
voor informatie: telefoon 534506
Frans M. Vermeulen

designed by PJM Rademakers