Geacht college B & W en raadsleden,

(Zoals aangekondigd) ik ben Elly de Regt, lid van het locatiebestuur van H. Maria Hemelvaart in Nispen. Ik spreek namens de vaste gebruikers van de kerk. Sinds 1978 - dus al 45 jaar - ben ik als vrijwilliger actief voor de kerk. Helaas hebben wij de krimp van de geloofsgemeenschap moeten ervaren, maar positief is dat wij steeds vaker benaderd worden om andere activiteiten in de kerk mogelijk te maken.

Eind 2015 is het gebouwenplan voor de Norbertusparochie vastgesteld, waarin stond wat de toekomst zou worden voor de kerken in Roosendaal en Nispen. Onderdeel van dit plan was (ik citeer) “de herbestemming van onze kerk als multifunctioneel centrum tot nut van de Nispense gemeenschap”. In de besturen van dorpshuis Nisipa en de Witgele Kruisvereniging werden enthousiaste partners gevonden. Voor deze herbestemming, het nieuwe centrum voor de Nispense sociaal-maatschappelijke activiteiten, was en is het parochiebestuur bereid om de kerk en omliggende terreinen voor € 1.00 af te staan.

Wij in Nispen zijn blij dat er een prachtig plan is uitgewerkt. We zijn ons ervan bewust dat de kerk voor de gekrompen geloofsgemeenschap te groot wordt en dat er sluiting dreigt. In dit plan behouden wij een kleine kerkplaats voor de weekendvieringen. Voor de nog altijd druk bezochten diensten bij een uitvaart, 1e communie, huwelijk, Kerstmis en Pasen kan de grote zaal gebruikt worden. De verbinding met de begraafplaats, die bij de Nispense kerk hoort, is voor velen nog altijd van groot belang. Voor de saamhorigheid in het dorp en de buurtschappen, die lief en leed met elkaar delen, is het goed om die mogelijkheid te kunnen blijven bieden.

Als er een verzoek komt van Stichting Cultureel, een concert van de Harmonie, een avondkerstloop, of vanwege het slechte weer een voorstelling van het Open Lucht Theater of wie dan ook, zijn wij onze tijd al ver vooruit geweest en hebben wij iedereen altijd met open armen ontvangen in onze kerk.

En ook niet te vergeten de verbinding met basisschool de Linde. Bij grote feesten als Kerstmis, Pasen of Allerzielen wordt de kinderen toch wat van ons katholieke geloof bijgebracht in onze mooie kerk. De volle kerk getuigt dan weer van saamhorigheid en verbinding.

Afgelopen zondag is in de kerk een nieuwe Nispenaar gedoopt, het zoontje van Karl Van Overloop en Anne Schiebroek. Zij zijn niet overdreven religieus, zeggen ze, maar zij willen hun kinderen wel de katholieke normen en waarden meegeven. Voor hen is het belangrijk dat die overdracht binnen de dorpsgemeenschap kan plaatsvinden, op de plek van de kerk, religieus erfgoed, omgevormd tot een mooi multicultureel centrum. Niet elders in het dorp, maar op het kerkplein, centrum van evenementen en activiteiten. Dat sluit mooi aan bij de brede opvoeding die zij hun kinderen willen meegeven.

Als dit niet door kan gaan, zal het parochiebestuur moeten besluiten om de kerk op korte termijn te sluiten en te koop te zetten. Dit inclusief de omliggende terreinen. Dat het huidige gebruik door de dorpsgemeenschap dan komt te vervallen is zeer reëel.

Het is een schrikbeeld, waar we niet aan willen denken. Laat het monumentale kerkgebouw en de omliggende terreinen beschikbaar blijven voor alle Nispenaren, voor alle plaatselijke organisaties, voor alle sociale, culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten die de lokale gemeenschap het gehele jaar door organiseert. Deze waarden en belangen zijn niet in euro's uit te drukken.

Wat betekent dan te duur? Het is de vurige hoop van de lokale geloofsgemeenschap, de vrijwilligers en het parochiebestuur dat het gebouw niet verpaupert maar juist HET dorpshart wordt, waarin de vitaliteit van het dorp verder gestalte krijgt.

Tot zover de gevoelens van het locatiebestuur van de kerk, de parochie en de Nispense parochianen. Samen geven wij een teken dat wij EEN KERK VOOR IEDEREEN zijn.

Het zou “eeuwig zonde zijn” als dit alles verloren gaat, als het plan niet door kan gaan.

Dank u wel!

designed by PJM Rademakers