Gemeenschap van SantEgidio RoosendaalAl sinds jaar en dag wordt in de St. Norbertusparochie in Roosendaal kleding ingezameld. In de Josephkerk is die kleding bestemd voor “mensen in nood”.
In de O.L.Vrouwekerk gaat de kleding rechtstreeks naar gezinnen die dat nodig hebben en er soms zelfs om vragen via de verschillende maatschappelijke organisatie zoals b.v. wij zijn, de wijk- en jeugdverpleegkundige of het pastorale team. Ook werkt de O.L.Vrouwekerk samen met Het leger des Heils.

De kleding wordt ingezameld voor Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood. sams kledingactie logo1De kleren worden vervolgens verkocht aan kledingsorteerders. Deze sorteren de kleding en verkopen die aan afnemers. Winterkleding wordt voornamelijk in Oost-Europa afgezet, zomerkleding in Afrika.

Ze worden daar voor kleine prijzen verkocht, bijvoorbeeld op markten. Men kiest er niet voor om de kleren gratis weg te geven, want dat is slecht voor de eigen economie en dan komt men daar nooit op eigen benen te staan. Bij rampen ligt dat natuurlijk anders, dan kunnen rechtstreeks spullen geleverd worden aan hulporganisaties.

In de O.L.Vrouwekerk wordt het hele jaar door kleding ingezameld.legerdesheils

In eerste instantie wordt aan gezinnen die dat nodig hebben de gelegenheid geboden om te zien of er iets voor hen bij is of de kleding wordt gebracht bij gezinnen die via allerlei hulpinstanties bij ons bekend zijn en er om gevraagd hebben.

designed by PJM Rademakers