De kleding wordt ingezameld voor Sam’s kledingactie voor Mensen insams kledingactie logo1 Nood. Op het hoofdkwartier in Leek vindt een grove voorselectie plaats: kleding – niet kleding. Ook vuile en beschadigde kleren worden eruit gehaald. De kleren worden vervolgens verkocht aan kledingsorteerders. Deze sorteren de kleding en verkopen die aan afnemers. Winterkleding wordt voornamelijk in Oost-Europa afgezet, zomerkleding in Afrika.
Ze worden daar voor kleine prijzen verkocht, bijvoorbeeld op markten. Men kiest er niet voor om de kleren gratis weg te geven, want dat is slecht voor de eigen economie en dan komt men daar nooit op eigen benen te staan. Bij rampen ligt dat natuurlijk anders, dan kunnen rechtstreeks spullen geleverd worden aan hulporganisaties.

De opbrengst van de kleding gaat naar noodhulpprojecten van Mensen in Nood, en naar structurele projecten. Noodhulp wordt gegeven aan mensen die het slachtoffer zijn van natuurrampen, honger, oorlog en onderdrukking.
Structurele hulp biedt mensen een beter bestaan op lange termijn. Zo wordt in Kenia gewerkt aan de watervoorziening in het droge noorden.
Op de website www.samskledingactie.nl vindt u een serie projecten, zowel noodhulp als structurele hulp, die door deze actie gesteund worden.
Hieronder vindt u wat u aan kunt leveren en hoe.
De inzamelingen zijn elke 1e zaterdag van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur aan de St. Josephkerk, Sint Josephstraat 4

 

designed by PJM Rademakers