De Nederlandse bisschoppen hebben gezamenlijk een protocol 'Kerkelijk Leven op anderhalve meter' vastgesteld. Dit wordt gebruikt bij de vieringen in de coronatijd.

Link naar Het protocol voor Parochianen

designed by PJM Rademakers