kerkbalans2019

 

 

 

Het thema voor de actie kerkbalans is dit jaar ‘Geef voor je Kerk’.

Geef voor je kerk betekent meer dan geven voor het kerkgebouw. Het is vooral geven voor de geloofsgemeenschap waaraan we deelnemen. Kerk-zijn is immers samen uiting geven aan ons geloof, samen naar elkaar omzien, elkaar ontmoeten in en na vieringen, bij activiteiten, in werkgroepen, in het koor. De komende jaren willen we dit ook mogelijk maken. Dat kan met de hulp van uw financiële steun. Wij danken allen die dit jaarlijks doen. Ook nu rekenen we op uw steun. 

‘Geef voor je kerk’ is uiteindelijk geven om het voortbestaan van de parochie, om haar blijvende presentie in de samenleving, zeker in moeilijke tijden.

begroting2018Om u een idee te geven waaraan de gelden worden uitgegeven, ziet u hiernaast een grafiek met de percentages. De afdrachten zijn aan het Bisdom en Vicariaat. Overige personeelskosten zijn die voor dirigenten en organisten. In de programmakosten zitten alle uitgaven die te maken hebben met vieringen en activiteiten. De kosten voor de gebouwen zijn voor onderhoud, energiekosten e.d.

Het pastoraal team en het parochiebestuur willen investeren in een vitale parochie die zichtbaar aanwezig is in de samenleving. Alleen met gezamenlijke inspanning kunnen we dit waarmaken. Samen met u, de vele vrijwilligers, het pastoraal team en het bestuur willen we aan de toekomst van onze parochie bouwen. Gesteund door uw bijdrage kunnen we die toekomst met vertrouwen tegemoetzien. Dank daarvoor.

Pastoor Ronald van Bronswijk.           Penningmeester Arno Havermans

designed by PJM Rademakers