Afgelopen zomer heeft onze bisschop, Mgr. Liesen, pater Rodrigo Romero aangesteld als aalmoezenier voor de Arabisch sprekende christenen in het bisdom Breda. Ofschoon pater Rodrigo van Argentijnse afkomst is, beheerst hij goed de Arabische taal. Na zijn priesterwijding in 2001 is hij tot 2018 werkzaam geweest in het Midden-Oosten (in Jordanië, Syrië en Egypte).
Vanaf komend weekend zal hij, op verzoek van onze Arabisch sprekende parochianen, eenmaal per maand de eucharistie vieren in het Arabisch in de Sint Josephkerk. Deze eerste viering zal plaats vinden op zondag 22 december om 15.00u, met daarna een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee.

designed by PJM Rademakers