Noodnummers voor uitvaarten en ziekenzalving

Parochiekern
Emmaüs

Parochiekern
O.L. Vrouwe

Parochiekernen
Moeder Gods en 
H. Maria Hemelvaart

Roosendaal oost centrum en west zuidelijk van A58

St Josephkerk

O.L. Vrouwekerk

Moeder Godskerk
H. Maria Hemelvaart,
Nispen
06 -10 85 69 45 06 - 18 56 74 56 06 -051 20 35 55

Bereikbaarheid secretariaten:

Parochiekern
Emmaüs

Parochiekern
O.L. Vrouwe

Parochiekern
Moeder Gods

Roosendaal oost centrum en west zuidelijk A58
0165 - 53 46 67 0165 - 53 46 45 0165 - 53 37 86
St Josephstraat 2
4702 CW Roosendaal
Kade 23
4703 GA Roosendaal
Pres. Kennedylaan 73
4707 AW Roosendaal
maandag t/m vrijdag
09.00 - 11.30 uur
13.30 - 16.00 uur

maandag t/m vrijdag
09.00 - 11 30 uur

maandag t/m vrijdag
09.30 - 11 30 uur

meer gegevens meer gegevens meer gegevens

Parochiekern
H. Maria Hemelvaart 

Bestuur parochie
Sint Norbertus

 Nispen
0165 - 36 53 94 0165 - 53 46 67
Kerkplein 7
4709 BJ Nispen

POSTADRES:
dinsdag en woensdag
09.30 - 11.30 uur
St Josephstraat 2
4702 CW Roosendaal
meer gegevens meer gegevens

designed by PJM Rademakers