5-6 januari Sant ‘Egidio Roosendaal

Sant’Egidio Roosendaal (voorheen Diaconale Stad) is onderdeel van Sant Egidio Nederland wat weer een onderdeel is van een wereldwijde lekengemeenschap die zich inzet voor de armsten in de eigen woonomgeving. De belangrijkste activiteiten in Roosendaal zijn:
Ontmoetingsavond (maandelijks) met gebed en gezamenlijke maaltijd ; Maatjesproject (contact met en voor senioren); School van vrede, alle kinderen gelijke kansen bieden; Huiswerkbegeleiding voor leerlingen van basisschool en voortgezet onderwijs; Een andere kerst op eerste kerstdag (het familiefeest voor mensen die geen familie hebben) en de Vredeswandeling op 1 januari. Inmiddels is er ook gestart met samenkomsten van en voor Syrische christenen).
Zie ook: www.sint-norbertusparochie.nl/santegidio

2-3 februari Caritas

Caritas verleent financiële bijstand aan personen en gezinnen in die uitzonderlijke individuele gevallen waarin van een noodsituatie sprake is, ondanks wettelijke voorzieningen. Deze hulp loopt altijd via een professionele hulpverlenings- instantie.

2-3 maart Caritas

Onze aandacht wordt gevraagd voor de grote noden in onze wereld. Maar we mogen daarmee niet voorbijgaan aan kleiner leed bij mensen in onze eigen omgeving. Leed dat voor hen evenzeer schrijnend kan zijn.
De Caritas in onze parochie wil daarbij bijzonder attent zijn. Maar zij kan alleen in nood helpen als zij daartoe door ons in staat wordt gesteld. Daarvoor houden wij in deze viering de Caritascollecte.

6-7 april Caritas

Ook initiatieven binnen de parochie worden door Caritas ondersteund waarbij gedacht kan worden aan het Ouderenpastoraat, de Ziekendag, de Soepmaaltijden en de Franciscusdag.

4-5 mei Caritas

In de meimaand staat de persoon van Maria heel centraal. Haar dienstbaarheid is zo kenmerkend dat deze aan ons ten voorbeeld wordt gehouden. Als Kerk willen we dienstbaar zijn vooral aan diegenen, die het minst van anderen te verwachten hebben, maar die het alleen ook niet altijd redden.

1-2 juni Zondag van de Diaconie

De Caritascollecte is in dit weekend met speciale aandacht voor de Diaconie in ons bisdom bestemd voor het ondersteuningswerk van medewerkers van het bisdom ten dienste van de diaconale werkgroepen in onze gemeenschap en ook ten dienste van de Caritasbesturen.
De leiding van ons bisdom beveelt deze collecte ten zeerste aan.
Vandaag zal ook de rozenactie weer plaatsvinden

6-7 juli Nederlandse missionarissen

Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van donateurs is onmisbaar.

3-4 augustus De Roselinde

Is een open huis voor mensen met kanker en hun naasten. Het biedt, laagdrempelige ondersteuning. Het aanbod van het Inloophuis wordt met name bepaald door de vraag vanuit de mensen zelf. Meer informatie vindt u op: www.inloophuisderoselinde.nl

31 augustus -1 september MIVA

MIVA ondersteunt al ruim 80 jaar lokale pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden hebben.

5-6 oktober Wereldmissiedag

Het gaat er niet om dat alleen grote en machtige mensen iets goeds kunnen doen. Je hoeft er ook niet rijk of heilig voor te zijn. Het gaat om de intentie van waaruit je de dingen doet. En die kwaliteit vergelijkt Jezus met een mosterdzaadje. Zo klein dat het bijna niet te zien is. Maar zo krachtig dat het de stevigste en sterkste van alle bomen kan ontwortelen en verplaatsen.

2-3 november Caritas

De actie ‘Wij willen delen’ waarbij kerkgangers worden uitgenodigd om in een mand een houdbaar levensmiddel (of ander product) achter te laten waarmee gezinnen worden ondersteund is erg succesvol. Caritas blijft daar dan ook aandacht voor vragen. Vrijwilligers van de parochie brengen deze gaven van kerkgangers als een ondersteuningspakket naar gezinnen die moeilijk rond komen.

30 november-1 december Caritas

Voor ons is het iedere dag weer duidelijk, ondanks de welvaart binnen onze huidige maatschappij zijn er helaas nog steeds mensen die geholpen moeten worden omdat ze anders tussen de raderen van onze bureaucratie vermalen dreigen te worden. Als Caritas proberen wij daar een steentje in bij te dragen.

designed by PJM Rademakers