4-5 januari 2020    Stichting Zinnia.
Stichting Zinnia heeft als doel het sociale leven te bevorderen van alle bewoners in de gemeente Roosendaal die verborgen in armoede leven en in een isolement dreigen te raken of al zitten. Stichting ZINNIA doet dit door het organiseren van evenementen en door op te treden als tussenpersoon van, en in samenwerking met, diverse lokale maatschappelijke organisaties. Op de planning van stichting ZINNIA voor 2020 staan o.a. Kindercarnavalsfeest, Bosdag, Bingo, Strandfeest en aan het einde van het jaar een groot Sinterklaasfeest? Ze willen een groot aantal kinderen mee laten meelopen met de Avondvierdaagse en de kinderen de mogelijkheid bieden om naar de kindervoorstellingen in het Vrouwenhof te gaan.

1-2 februari    Caritas
Caritas verleent financiële bijstand aan personen en gezinnen in die uitzonderlijke individuele gevallen waarin van een noodsituatie sprake is, ondanks wettelijke voorzieningen. Deze hulp loopt altijd via een professionele hulpverlenings- instantie.

29 februari-1 maart    Caritas
Onze aandacht wordt gevraagd voor de grote noden in onze wereld. Maar we mogen daarmee niet voorbijgaan aan kleiner leed bij mensen in onze eigen omgeving. Leed dat voor hen evenzeer schrijnend kan zijn.
De Caritas in onze parochie wil daarin bijzonder attent zijn. Maar zij kan alleen in nood helpen als zij daartoe door ons in staat wordt gesteld. Daarvoor houden wij in deze viering de Caritascollecte.
4-5 april Caritas
Ook initiatieven binnen de parochie worden door Caritas ondersteund waarbij gedacht kan worden aan het Seniorenpastoraat, de Ziekendag, de Soepmaaltijden en de Franciscusdag.

2-3 mei    Roepingenzondag
Paus Franciscus zei hierover een paar jaar geleden: “Ieder die zich laat raken door de stem van God ontdekt in zichzelf een onstuitbaar verlangen om door evangelisatie en liefdevolle dienstbaarheid de Blijde Boodschap aan zijn broeders en zusters te verkondigen. Alle christenen zijn geroepen om missionarissen van het Evangelie te zijn,”
De Caritas collecte komt ten goede aan “Roepingenzondag”.

6-7 juni    Zondag van de Diaconie
In dit weekend met speciale aandacht voor de Diaconie in ons bisdom is de Caritascollecte bestemd voor het ondersteuningswerk van medewerkers van het bisdom ten dienste van de diaconale werkgroepen in onze gemeenschap en ook ten dienste van de Caritasbesturen. De leiding van ons bisdom beveelt deze collecte ten zeerste aan.
Vandaag zal ook de rozenactie weer plaatsvinden

4-5 juli    Nederlandse missionarissen
Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van donateurs is onmisbaar.

1-2 augustus    Stichting Jarige Job
De opbrengst van vandaag en die van de Protestantse gemeente Roosendaal gaat naar de Stichting Jarige Job. In Nederland vieren bijna 80000 kinderen hun verjaardag niet omdat ze geen geld voor iets leuks hebben.
Stichting Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsverdriet en trakteert de kinderen op een leuke verjaardag!

29-30 augustus    MIVA
MIVA ondersteunt al ruim 80 jaar lokale pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden hebben.

3-4 oktober    Wereldmissiedag van de kinderen
Jong geleerd, oud gedaan. Het gaat erom dat je al vroeg leert om iets van je eigen overvloed, hoe klein ook, met een ander te delen. Het gaat om de intentie van waaruit je de dingen doet. En die kwaliteit vergelijkt Jezus met een mosterdzaadje. Zo klein dat het bijna niet te zien is. Maar zo krachtig dat het de stevigste en sterkste van alle bomen kan ontwortelen en verplaatsen.

31 oktober-1 november    Caritas
De actie ‘Wij willen delen’ waarbij kerkgangers worden uitgenodigd om in een mand een houdbaar levensmiddel (of ander product) achter te laten waarmee gezinnen worden ondersteund is erg succesvol. Caritas blijft daar dan ook aandacht voor vragen. Vrijwilligers van de parochie brengen deze gaven van kerkgangers als een ondersteuningspakket naar gezinnen die moeilijk rondkomen.

5-6 december    Caritas
Voor ons is het iedere dag weer duidelijk, maar ondanks de welvaart binnen onze huidige maatschappij zijn er helaas nog steeds mensen die geholpen moeten worden omdat ze anders tussen de raderen van onze bureaucratie vermalen dreigen te worden. Als Caritas proberen wij hulp te bieden aan deze mensen.

designed by PJM Rademakers