R.K. Parochiële Caritasinstelling Sint Norbertus

De parochiële Caritas wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.
In 34 Caritasinstellingen in het Bisdom Breda zijn tientallen vrijwilligers actief om mensen in nood te ondersteunen. Zij stimuleren tevens ook anderen in de parochies om betrokken te blijven bij de noden in de samenleving.

Mocht u een donatie willen geven voor uw medemens in nood:
Bankrekening; NL 33RABO0194 3352 75

Taken

Daartoe voert zij vier taken uit:

  • verleent financiële bijstand aan personen en gezinnen in die uitzonderlijke individuele gevallen waarin van een noodsituatie sprake is, ondanks wettelijke voorzieningen;
  • verleent financiële steun aan katholieke organisaties voor maatschappelijke dienstverlening, met name daar waar overheidssteun geheel of gedeeltelijk ontbreekt;
  • voert zelf incidenteel uitvoerende taken uit als daar behoefte bestaat en initiatief gewenst is.
  • maandelijks organiseert zij een caritascollecte in de r.-k. kerken in de Sint Norbertusparochie.

Contact

Hans v Nispen Caritas    Hans Kerkhoven
Hans van Nispen
Voorzitter Caritas
E. Voorzitter
  Hans Kerkhoven
Secretaris
E. Secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpvragen

Indien u een beroep wilt doen op (financiële) hulp door de Caritasinstelling in Roosendaal kunt u contact opnemen met uw eigen parochiekern. U kunt ook contact opnemen met de centrale administratie van de St Norbertus-parochie. Een derde mogelijkheid is om de mensen genoemd onder Caritas op de website van de parochie te mailen.

 Onze Lieve Vrouwekerk
 Kade 23
 4703 GA Roosendaal
 tel.: 0165 534 645
    St Josephkerk
 St Josephstraat 2
 4702 CW Roosendaal
 tel.: 0165 534 667
     
Maria Hemelvaartkerk
 Kerkplein 7
 4709 BJ Nispen
 tel.: 0165 365 394

designed by PJM Rademakers