sint norbertus

Mededelingenvel voor de Sint Norbertusparochie
Zondag 25 augustus 2019

De liturgie van deze dag: Eenentwintigste zondag door het jaarEenentwintigstezondagdoorhetjaar

Eerste lezing uit de Profeet Jesaja 66, 18-21
      Zij brengen uit alle volken uw broeders bijeen.
Antwoordpsalm uit Psalm 117
      Gaat uit over de hele wereld
      en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
Tweede lezing uit de brief aan de Hebreeën 12, 5-7, 11-13
      De Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft.
Evangelie volgens Lucas 13, 22-30
     Zij zullen komen uit het oosten en het westen
     en zij zullen aanzitten in het koninkrijk Gods.

Ter overweging

KevelaerDonderdag en vrijdag 22 en 23 augustus gaan pelgrims uit Roosendaal naar Kevelaer. Deze bedevaartplaats wordt al sinds de 17e eeuw door gelovigen bezocht om te bidden tot Maria en haar ondersteuning te vragen.

Heer onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond
wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien
een sterke hoop
en een grote toekomstverwachting.
En leer ons zien
van dag tot dag
wat het leven van ons vraagt.

Mededelingen

De startviering van het nieuwe werkjaar is op zondag 1 september om 11.00u in de St. Josephkerk.
Omdat we graag met zijn allen het nieuwe werkjaar starten, zijn er zoals gewoonlijk in andere kerken geen vieringen. In deze viering zal het gehele team voorgaan.
Het pastorale team heeft hard gewerkt aan het pastorale plan voor de komende 4 jaar.
Dit pastorale plan zal dan ook op deze dag gepresenteerd worden. U bent van harte welkom.
Laten we ook het komende werkjaar met zijn allen weer geïnspireerd zorg dragen voor onze mooie Norbertusparochie met ons rijke geloof voorop. Graag tot dan.
Pastorale team Sint Norbertusparochie
Is het voor u moeilijk om deze viering te bezoeken dan kunt u eventueel een beroep doen op de kerktaxi. Hiervoor kunt u zich opgeven via de secretariaten van de parochiekernen en via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verdriet kun je delen
De gespreksgroep rouwverwerking komt zes keer bij elkaar in een ontmoetingsruimte van het parochiecentrum, Sint Josephstraat 2, Roosendaal, beginnen om 13.30 uur en eindigen om 15.00 uur.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u tot 30 augustus 2019 terecht bij:
Werkgroep rouwverwerking parochie Sint Norbertus:
Emmy Roks tel: 06-48217179, Frank Trebus tel: 06-10340614, Ineke Dingjan tel: 0165-565101, Mieke Stroop tel: 06-12516206, Rina van de Watering tel: 0165-543381.

Donderdag 5 september 19.00 uur is er in de O.L. Vrouwekerk een Taizéviering. Na deze viering is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. U bent van harte welkom.

Zaterdag 7 september 14.00 uur is er in de kapel van Centrum voor wonen en zorg De Brink een viering van “Gebed om levensmoed”. In deze viering is er gelegenheid om de ziekenzalving of ziekenzegen te ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via het secretariaat van de Moeder Gods 0165-533786.

Vieringen in de komende week

 Dinsdag  09.00 uur  Eucharistie in Mariagaard
 Dinsdag  14.30 uur  Rozenkransgebed in St. Josephkerk
 Donderdag  09.00 uur  Eucharistie in Mariagaard
 Vrijdag  18.30 uur  Eucharistie in de St Josephkerk

 

designed by PJM Rademakers