Het pastoraat in de parochie wordt verzorgd door het pastoraal team. De leden daarvan zijn benoemd door de bisschop van Breda. De teamleden hebben taken verdeeld, rekening houdend met ieders ambt (priester of pastoraal werk/st/er) en met ieders kunde, interesse en beschikbaarheid. De meeste teamleden werken in deeltijd voor de parochie.

Ronald van Bronswijk is de pastoor. Hij is eindverantwoordelijk voor het pastoraat in de parochie en voorzitter van het parochiebestuur. Zijn taken liggen vooral in liturgie, sacramentenverzorging en huisbezoek. Hij is ‘eerste gezicht’ voor de parochiekernen Emmaüs en Maria Tenhemelopneming/Nispen.
De tweede priester in het team is Piet Swinne. Net als de pastoor is hij vooral actief in liturgie, sacramentenverzorging en huisbezoek.

De pastoraal werksters en pastoraal werkers verzorgen algemene pastorale taken en deeltaken. Het zijn Els Ettes (catechese, ‘eerste gezicht’ voor de parochiekern O.L. Vrouwe), Mary Zopfi (catechese, ‘eerste gezicht’ voor de parochiekern Moeder Gods) en Petra Versnel-Mergaerts (teamleiding, pastoraat en diaconie, project seniorenpastoraat Zuid).
Het pastoraal team wordt ondersteund door Rina van de Watering, die als teamassistent fungeert.

pastoor Ronald van Bronswijk   pastor Petra Versnel
Ronald van Bronswijk, 
pastoor
Petra Versnel,
pw
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel. 0165-53 46 67 tel. 0165-53 46 67
E. Ronald van Bronswijk E. Petra Versnel
pastor Mary Zopfi   Rina vd Watering
Mary Zopfi
pw 
Rina van de Watering,
teamassistent
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
 
tel. 0165-53 46 67 tel. 0165-54 33 81
 E. Mary Zopfi    E. Rina van de Watering

 

De Sint Norbertusparochie draagt samen met de Protestantse Gemeente Roosendaal en de Zusters Franciscanessen het project Spirit. Marjeet Verbeek coördineert de activiteiten van Spirit.

Marjeet Verbeek
Marjeet Verbeek,
projectcoördinator
Spirit in Roosendaal
Kade 23
4703 GA Roosendaal
tel. 06-13 93 27 18
E. Marjeet Verbeek

designed by PJM Rademakers