Logo seniorenpastoraat klAan belangstellende senioren uit Roosendaal vanaf ongeveer 60 jaar

Van harte nodigen wij u uit voor een filmmiddag op donderdagmiddag 6 februari a.s. Deze ontmoetingsmiddag wordt gehouden in het Fatimahuis aan de Doctor Schaepmanlaan 92 te Roosendaal.

U bent vanaf 13.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Om 13.30 uur beginnen we met het programma. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.

la famillle belierVan harte nodigen wij u uit voor een filmmiddag op donderdagmiddag 16 mei a.s. Deze ontmoetingsmiddag wordt gehouden in het Fatimahuis aan de Doctor Schaepmanlaan 92 te Roosendaal. U bent vanaf 13.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Om 13.30 uur beginnen we met het programma. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Tijdens deze middag zal de film ‘La famille Bélier’ vertoond worden.

veerkrachtOp 24 april 2019 hebben we in buurtcentrum Kalsdonk een bijzondere gastspreker in ons midden: Holkje van der Veer. Zij werd in 1960 geboren met het Marfansyndroom, een erfelijke aandoening waardoor je een wat lang en slungelachtig lichaam ontwikkelt. In haar boek Veer-kracht. Een spiritueel leven met een bijzonder lichaam beschrijft zij hoe zij vanaf haar kinderjaren positief en met veerkracht leert omgaan met haar bijzondere lichaam. En ze ontdekt meer: hoe verlangen, vriendschap en vertrouwen haar vreugde en zinvol leven schenken. Holkje studeerde o.a. theologie en werd in 1996 zuster, een dominicanes.

DSC07122 MiddelGebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning

Franciscusdag 2019

Afgelopen dinsdag, 19 maart, werd de jaarlijkse Franciscusdag gehouden in de St. Josephkerk en Buurthuis Keijenburg. De 68 senioren die aan deze dag hebben deelgenomen, kunnen terugkijken op een zinvolle en inspirerende dag. Een dag van samen vieren; van ontmoeting; ontspanning; verhalen en dromen delen en samen de warme maaltijd gebruiken.

Logo seniorenpastoraat klWoensdag 20 februari a.s. organiseert Seniorenpastoaat Roosendaal Noord Oost weer een ontmoetingsmiddag in buurtcentrum Kalsdonk, Rector Hellemonsstraat 2 a te Roosendaal. Dit keer luidt het thema: ‘Een persoonlijk afscheid’.

De Mariënburgvereniging verzorgt op maandag 19 februari a.s. weer een lezing.
Deze keer zal Marjolien Tiemens, tot voor kort wetenschappelijk onderzoeker plantenveredeling en nu actief op het gebied van Groen Geloven, nader ingaan op de tien geboden voor het milieu.

Logo seniorenpastoraatIn mei 2012 begon de toenmalige Emmaüsparochie met het project 'Seniorenpastoraat Noordoost Roosendaal'. Het project was bedoeld om ouderen, met name rond de gesloten Fatima- en H. Hartkerk aan te spreken en (opnieuw) te betrekken bij het parochieleven. Met het project wil de parochie, nu een onderdeel van de Sint Norbertusparochie, vereenzaming van ouderen tegengaan. Zij geeft ouderen gelegenheid leeftijdsgenoten te ontmoeten en met hen te spreken over levens- en zinsvragen.

Woensdagmiddag 30 april hield Seniorenpastoraat Roosendaal kruiswerkhaar vierde bijeenkomst van dit seizoen in de bibliotheek van het klooster aan de Waterstraat. Zoals steeds georganiseerd door pastor Jan Damen, geassisteerd door Josefien en Kees. Het thema was dit maal: de zorg voor zieken en ouderen. De Roosendaalse wijkzusters Ena van den Berge en Annette Verburgt vertelden aan de veertig bezoekers hoe de zorg aan huis ontstond en hoe deze uitgroeide tot het huidige ingewikkelde systeem. Vervolgens legden zij uit wat ons in de toekomst te wachten staat met de nieuwe wetten, en wat de rol van de wijkzuster daarin wordt.

designed by PJM Rademakers