Op uitnodiging van het Seniorenpastoraat Noord Oost was op 12 september jl. Marinus van den Berg te gast in buurthuis Kalsdonk. Voor veel senioren is Marinus geen onbekende. Niet alleen kan hij op een boeiende, laagdrempelige en fijnzinnige manier over allerlei dingen die het leven raken spreken, ook zijn boeken worden graag gelezen. Nu hij zelf al een tijdje met pensioen is, waren we benieuwd hoe hij aankijkt tegen het ouder worden. 

Op woensdag 25 april 2018 vond in buurthuis Kalsdonk de seniorenmiddag plaats rond het thema ‘Krachtig ouder worden’. Dit thema werd ingeleid door Anja Machielse, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Er waren 44 mensen op dit thema afgekomen.

Samenvatting van de inleiding van Huub Schumacher
georganiseerd door
Seniorenpastoraat van de Sint Norbertusparochie te Roosendaal
28 februari 2018

I. EEN DOODLOPENDE WEG

Verschil maak ik tussen 'weten' én 'geloven'; tussen de orde van de ratio (het verstand) en de orde van de beleving (het hart). Of iets er echt is, ligt voor beide orden anders. Voor heel wat mensen is dat niet zo: zij zijn eenkennig. En nu juist dé 'instantie' waarvoor dit eenkennige van velen een zorg zou moeten zijn -en dan denk ik aan kerk met haar prediking, catechetisch pastoraat- is zélf óók eenkennig. Dit zorgt voor het nodige onbegrip waar je als pastor tegenop loopt. In God geloven is verengd tot: door eigen inspanning van God- daarboven hier dingen gedaan zien te krijgen die je graag wilt.
Daardoor haken steeds meer mensen af.

Deze middag met als onderwerp Omgaan met ondraaglijk lijden kende een goede opkomst. Er waren 55 belangstellenden voor de presentaties van Huisarts Annique Loukes en Pastor Vincent Schoenmakers. Na een hartelijk welkom van Kees van der Ham startte mevrouw Loukes met haar inleiding. Medisch handelen bij ondraaglijk lijden gaat over palliatieve sedatie en euthanasie. Het is een medisch verhaal met juridisch gezien grote verschillen.

Palliatieve sedatie is een antwoord op een ernstig medisch probleem.

  • De patiënt is onrustig, heeft pijn, kortom is uitgeput. Kan bijvoorbeeld moeilijk ademen.
  • Als er geen andere mogelijkheden meer zijn. 
  • De verwachting moet zijn dat de patiënt binnen een paar dagen tot twee weken sterft.

Pastor Schoenmakers had vijf punten over het menselijk leven, ik geef ze kort weer:

1 Het eerste gaat over het beeld dat wij mensen dagelijks krijgen voorgeschoteld: het leven moet jong, gezond, gezellig en gelukkig zijn. Maar dat is niet de werkelijkheid.

2 Wij moeten anders kijken naar het leven: Lijden komt op ieders pad, het kan ons helpen het leven anders te beleven, ervaring van lijden kan louteren. Belangrijk hier is troost en elkaar van dienst zijn.

Op woensdag 29 november a.s. verzorgt het Seniorenpastoraat Roosendaal Noordoost weer een seniorenmiddag.
Tijdens deze middag zal pastor Vincent Schoenmakers een inleiding houden over ‘eerbied voor het leven en ondraaglijk lijden’.

designed by PJM Rademakers