OorBestemantelzorg
Mantelzorgen is niet alleen maar een last, het kan ook zin en vreugde geven. Gedurende vier bijeenkomsten staan we stil bij de zin en waarde van het mantelzorgen. Samen gaan we op zoek naar de kostbare parels die het geeft.

De cursus is bedoeld om extra empowerment/kracht te geven.

Op donderdagmiddag 11 april 2019 vindt er van 14.00-15.30 uur in het ontmoetingscentrum van de Moeder Gods een presentatie plaats over het Project Seniorenpastoraat-Zuid. Dit project draait reeds 2 jaar en is volop in ontwikkeling.

Elke laatste dinsdag van de maand - op de maand augustus na - vindt er een seniorenviering plaats in het ontmoetingscentrum van de Moeder Gods. Deze vieringen hebben telkens een thema dat het leven van senioren raakt.

Tijdens dit samenzijn wordt er niet alleen gezongen en gebeden. Kern vormt het gesprek met elkaar over het thema, aan de hand van de eigentijdse teksten en het Bijbelverhaal die bij dit thema aansluiten. Na afloop wordt er onder het genot van koffie/thee en wat lekkers nog gezellig nagepraat.

Op 29 januari luidt het thema: ‘Droom, leef, geniet’. De bijeenkomst start om 14.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Wees welkom!

 

De kracht van muziek kaart1 

Op 13 december is er van 13.30 tot 16.00 uur een seniorenontmoeting in de Wieken. Seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid organiseert deze bijeenkomst.

Op 17 april 2018 wordt de volgende ontmoeting georganiseerd. Dan komen senioren in Roosendaal-Zuid elkaar tegen rond het thema ‘vitaliteit’. De middag vindt plaats in de zaal bij de Moeder Godskerk. Nadere informatie volgt.

Op 23 januari organiseerde het seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid haar eerste ontmoetings-activiteit in 2018. Ruim 30 personen (waaronder leden van de bezoekgroep en de werkgroep) namen deel aan de ontmoeting, die ontspannen en inspirerend was.

Een jaar kent seizoenen. Kalenders van vroeger brachten die in beeld: sneeuwtaferelen, ontluikend nieuw leven, de groeikracht van de lente, de warmte van de zomer, de rijpe herfst, en de afbouw naar de winter toe. We keken naar plaatjes van die seizoenen, en spraken over verlangens en verwachtingen in het nieuwe jaar, en deelden ook waar we tegen op zagen. Aan meerdere tafels werd geanimeerd gesproken. Met een toast op het nieuwe jaar werd de bijeenkomst besloten.

designed by PJM Rademakers