Corona

Nederlandse bisschoppen:
alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

 

 Zaterdag en zondagsvieringen
 Deze vieringen zijn zoveel als mogelijk eucharistievieringen.
 Als dit niet mogelijk is wordt een viering van Woord en Communie gehouden.
 Zaterdag  17.00 uur  Sint Josephkerk
 Zaterdag  18.30 uur  Onze Lieve Vrouwekerk
 Zondag  09.30 uur  Heilige Maria Hemelvaart
 Zondag  09.30 uur  Onze Lieve Vrouwekerk
 Zondag  11.00 uur  Sint Josephkerk
 Elke week - Mariagaard in de maand juli gesloten
 dinsdag  09.00 uur  Mariagaard  Eucharistieviering
 dinsdag  14.30 uur  St. Josephkerk  Rozenkransgebed
 donderdag  09.00 uur  Mariagaard  Eucharistieviering
 donderdag  19.00 uur  Mariagaard  Stille aanbidding
 Maandelijks
 1e donderdag  19.00 uur  O.L. Vrouwekerk   Taizéviering
 1e zaterdag  10.00 uur  O.L. Vrouwekerk  Stille zaterdag
 1e zondag  09.30 uur  St. Josephkerk  Peuter/kleuterviering
 2e woensdag  10.00 uur  Steunpunt Zuid  Woord en Communie*
 2e zondag  11.00 uur  St. Josephkerk  Kindernevendienst
 3e donderdag1  18.00 uur  O.L. Vrouwekerk  Gebedsviering Sant'Egidio
 3e zondag  14.00 uur  St. Josephkerk  Eucharistie in het Arabisch
 4e woensdag2  14.00 uur  Steunpunt Zuid  Seniorenviering
 4e zondag3  14.00 uur  St. Josephkerk  Eucharistie in het Armeens
Bij hoogtijdagen zijn er extra peuter/kleutervieringen en kindernevendiensten,
voor actuele data: kijk in het overzicht weekeindvieringen of lees het in de nieuwsbrief.
 behalve juli en augustus
 2 behalve in augustus
 3 tot en met juni

designed by PJM Rademakers