Op deze pagina vind je de belangrijkste gegevens over het vormsel in de Sint Norbertusparochie te Roosendaal en Nispen. Mocht je nog vragen hebben neem dan even contact op met een van de drie secretariaten van de parochie.

Vormen! Waarom en wanneer.

Van tijd tot tijd vraagt u zich misschien af: "Heb ik mijn kind wel genoeg meegegeven om in zijn of haar leven gelukkig te worden? Is hij of zij er al klaar voor om bepaalde keuzes in het leven te maken?"

Deze vragen gelden ook voor het geloof. U hebt er bewust voor gekozen om uw kind te laten dopen. Door het doopsel is uw kind opgenomen in de gelovige gemeenschap van christenen. Met uw keuze heeft u uw kind al een bepaalde weg gewezen.

Aan het eind van de basisschoolleeftijd gaan kinderen meer en meer hun eigen keuzes maken. Tijdens de voorbereiding op het vormsel gaan we uitgebreid op die keuze in.

Dit doen we aan de hand van verhalen en opdrachten uit het vormselproject "In vuur en vlam". Alle kinderen uit de Sint Norbertusparochie worden gezamenlijk voorbereid. Ze komen 5 keer bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de Moeder Godskerk aan de President Kennedylaan. De ondersteuning van de ouders is hierbij uiteraard onontbeerlijk. Aan de r.k. scholen wordt gevraagd in de lessen ook aandacht aan het Vormsel te besteden.

Op vrijdag 20 januari 2018 zal de bisschop of zijn vicaris naar Roosendaal komen om het Heilig Vormsel toe te dienen.

Data vormselvoorbereiding St. Norbertusparochie 2017 - 2018.

Project "In Vuur en Vlam"

 1. DONDERDAG 14 september 2017: Het begin! 18.30 uur tot 20.00 uur MOEDER GODS KERK
  Voor vormelingen en ouders: de Helper
  In deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over het project. Verder onderzoeken de vormelingen en hun ouders de betekenis van de zeven sacramenten. Zij leren de heilige Geest kennen als een Helper, die altijd bij ons is. Aansluitend is er een viering.

 2. ZATERDAG 7 oktober 2017 10.00 uur tot 15.30 uur
  LOPEND VUURTJE start in de Lourdeskerk te Bergen op Zoom
  Voor de vormelingen uit het hele bisdom:
  Verzamelen rond 9.30 uur bij de Moeder Gods kerk. Gezamenlijk vertrek naar Bergen op Zoom.

 3. DONDERDAG 12 oktober 2017 18.30 uur tot 20.00 uur MOEDER GODSKERK
  Voor de vormelingen: Contact
  Bidden als vorm van communicatie staat centraal in deze bijeenkomst. Daarbij wordt aandacht besteed aan namen waarmee God kan worden aangeduid. Ook maken de jongeren kennis met het gebruik van een gebedssnoer.

 4. DONDERDAG 9 november 2017 18.30 uur tot 20.00 uur MOEDER GODSKERK
  Voor de vormelingen: Missie en Vuur
  De vormelingen staan stil bij de dromen die zij hebben voor hun eigen leven en voor deze wereld. Zij leren de missie van Jezus Christus kennen en worden zich ervan bewust dat wij als christenen in deze missie delen.
  Het pinksterverhaal wordt gelezen en gespeeld. De vormelingen ontdekken wat het betekent in vuur en vlam te staan door toedoen van de heilige Geest. De opdracht het geloof uit te dragen wordt in deze bijeenkomst benadrukt.

 5. ZATERDAG 25 november 2017 16.00 uur tot 18.30 uur MOEDER GODSKERK
  Voor de vormelingen en ouders:
  Uitdragen: De werken van barmhartigheid
  Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de werken van barmhartigheid. De vormelingen denken na over hoe zij zelf iets kunnen bijdragen.
  Dit willen wij doen in het bijdrage van voedsel voor de voedselbank en speelgoed voor de speelgoedbank
  We sluiten af met een viering in het teken van Christus Koning.

 6. DONDERDAG 7 december 2017 18.30 uur tot 20.00 uur MOEDER GODSKERK
  Voor vormelingen en ouders: Ik geloof
  Deze keer komen beide aspecten van de missionaire opdracht aan bod: het uitdragen van je geloof en de inzet voor het rijk van God. Het gaat erom dat de jongeren een beeld krijgen van de manier waarop zij concreet kunnen handelen in de geest van Jezus. Dag van de rechten van de mens.

 7. ZONDAG 24 december 2017 – Kerstviering MOEDER GODSKERK
  Kerstviering voor jongeren, met speciale aandacht voor de vormelingen.

 8. DONDERDAG 11 januari 2018 18.45 uur tot 21.00 uur
  Voor de vormelingen: Spel van Vuur en Wind
  Alle vormelingen van de parochie komen bijeen om in spelvorm verschillende aspecten van de heilige Geest te onderzoeken. Ook de vormheren zijn die avond aanwezig, zodat ze kennis kunnen maken. PLAATS WORDT LATER BEKEND GEMAAKT

 9. DONDERDAG 18 januari 2018 18.30 uur tot 20.00 uur MOEDER GODSKERK
  Voor de vormelingen: De Rituelen en het oefenen voor de viering

 10. ZATERDAG 20 JANUARI 2018 17.00 uur MOEDER GODSKERK -Vormselviering -


 11. DONDERDAG 22 FEBRUARI 2018 18.00 uur tot 20.00 uur MOEDER GODSKERK Voor de vormelingen: Gevormd! En nu?
  De jongeren en hun begeleiders ontmoeten elkaar korte tijd na de vormselviering om tijdens een maaltijd na te praten over hun ervaringen. Daarna spelen we Karakter, een spel over karaktereigenschappen en hoe je die kunt versterken.

 12. MAANDAG 21 MEI 2018 11.00 uur tot 16.00 uur O.L. VROUWE KERK
  Voor de vormelingen LAAIEND VUUR

Aanmelding kind voor vormsel.

Aanmelden kind voor het vormsel kan door het aanmeldingsformulier online in te vullen via link van formulier.

Het vormsel algemeen.

Het woord "vormsel" komt van het Oud-Nederlandse woord "vroomsel". Dat betekent "sterksel" (vroom = sterk). Het sacrament van het vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het vormsel nog eens de kracht van de heilige Geest doorgegeven, de sterkte van de heilige Geest. Het is de bevestiging van het doopsel.

Het vormsel geeft de kracht van de heilige Geest om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus. Jezus, belooft aan zijn leerlingen van toen en nu: "gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn [..] tot aan het uiteinde der aarde"(Hand. 1,8).

Uit: het sacrament van het vormsel / uitgave van het bisdom Breda.

Kosten van het vormsel.

Als je je kind wilt laten vormen gaan we ervan uit dat je dit doet vanuit een betrokkenheid bij de parochie en bij de kerk. Die betrokkenheid kan op allerlei manieren blijken: door deel te nemen aan vieringen, door op de hoogte te blijven van wat er in de parochie gebeurt (via parochieblad of website), door mee te doen aan werkgroepen of gespreksgroepen, en door deel te nemen aan de parochiebijdrage. Via jaarlijkse bijdrage aan de parochiebijdrage of kerkbalans maken parochianen het mogelijk dat de parochie kan functioneren.

Als u ingeschreven staat als parochiaan en jaarlijks de minimale parochiebijdrage betaalt, is deelname gratis. Ouders die niet deelnemen aan het parochiefonds wordt verzocht een bijdrage van € 116,- te betalen. Als dit bedrag problematisch is kan daar in overleg een oplossing voor gezocht worden.

Nadere informatie over de parochiebijdrage en de financiën van de parochie kun je vinden via deze link.

designed by PJM Rademakers