sint norbertus

Pastoraal Centrum Sint Norbertus
St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal
Tel: 0165- 534667 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geopend maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur
Tijdelijk, tot 30 maart, omwille van de nieuwe RIVM-maatregelen niet meer ’s middags!

Mededelingenblad voor de Sint Norbertusparochie
Weekeind 18 april 2021

De liturgie van de Derde zondag van Pasen

Ter overweging

De opdracht aan de leerlingen
Vandaag is het de derde zondag van Pasen, zondag Jubilate. Dat betekent: ‘Jubelt, juicht’ en is ontleend aan het eerste vers van Psalm 66: ‘Juicht Gode, gij ganser aarde’. Sinds de dag dat Jezus is opgewekt uit de dood moet de aarde daarover jubelen.

derdezondagvanpasenNadat Jezus aan het kruis gestorven is, verschijnt Hij nog een aantal malen aan zijn vrienden. Eerst menen ze Hem te herkennen op weg naar Emmaüs, en nu weer op een ander moment. In het paasevangelie van deze zondag krijgen wij, weifelende mensen een hart onder de riem gestoken: de verschijning van Jezus aan de leerlingen heeft niets met het geloof in geesten en of spoken te maken. Integendeel.
In feite is deze lezing een parallel tekst met de lezing van de tweede zondag na Pasen, vorige week. En nadat Jezus korte metten heeft gemaakt met de irrationele angst voor geesten komt Hij met een hele nuchtere opdracht: “Vertel de hele wereld over Mij.” Heel het leven van Jezus en vooral zijn lijden en sterven en zijn opstanding staat uitgeschreven in de Tora, de Profeten en de Psalmen, kortom in de Schriften. Maar enige hulp kunnen zij hierbij wel gebruiken. Het is (het geloof in) Jezus zelf die de geest van de leerlingen openmaakt voor deze zoektocht.

Mededelingen

Wij willen delen
Het is werkelijk hartverwarmend om te merken hoe u, als parochianen, meeleeft met onze medemensen die onze steun echt nodig hebben.
Hartelijk dank daarvoor.
Toch willen wij nog een keer onder de aandacht brengen dat wij geen "luxe" pakketten uitdelen of een soort kerstpakketten. Wat wij nodig hebben, zijn de dagelijkse levensmiddelen, houdbaar en goed verpakt.
Wij hopen dat we op u kunnen blijven rekenen en willen u nogmaals, namens alle gezinnen, hartelijk danken.

Webinar Sint Jozef, woensdag 21 april
In het kader van het Jozefjaar wordt komende woensdag een tweede webinar gehouden door het Sint Franciscus Centrum. Ditmaal komt zuster Anima Christi aan het woord. Zij is afkomstig uit het bisdom Breda, maar woont en werkt tegenwoordig in Chabarovsk in het verre Oosten van Rusland, 30 kilometer van de grens met China.
Deze webinar start om 20.00u en duurt tot 21.15 uur. U dient zich vooraf aan te melden via de website: www.sintfranciscuscentrum.nl. Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom.

Roepingenzondag, 25 april
Traditiegetrouw is er een bisdom bijeenkomst op Roepingenzondag. Dit jaar wordt deze bijeenkomst niet in de kathedraal georganiseerd, maar is besloten om het bisdom Breda in te trekken en zo meer bekendheid te geven aan de roepingenpastoraal. Gekozen is voor de basiliek van Hulst. Zoals altijd is de inloop vanaf 15.00 uur. Vanaf 15.30 uur volgt er een kort inhoudelijk programma met als insteek het Jozefjaar. Om 16.30 uur wordt de bijeenkomst afgesloten met het bidden van de vespers van Roepingen-zondag. Eenieder is van harte welkom om deel te nemen. Belangrijk is wel om zich vooraf aan te melden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In onze parochie wordt de gebruikelijke collecte voor Roepingenzondag in het weekend van 1-2 mei gehouden via de Caritascollecte.

Tijdens de vieringen van dit weekend is er één collecte.
Deze collecte is bestemd voor het pastorale werk in parochie en bisdom.

Intenties Sint Norbertusparochie

Opgave van de intenties
Van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren van het parochie
centrum en de andere secretariaten:
O.L. Vrouw: tel: 0165-534645. Geopend: werkdagen van 09.00 tot 11.30 u
H.M. Hemelvaart: tel: 0165-365394. Geopend: woensdag van 09.30 tot 11.00 u

Vieringen in de komende week:

Dinsdag 20 april 09.00 uur Eucharistieviering in Mariagaard
Voorganger: pastoor R. v. Bronswijk
Dinsdag 20 april 14.30 uur Rozenkransgebed in de St. Josephkerk
Donderdag 22 april 09.00 uur Eucharistieviering in Mariagaard
Voorganger: pastoor R. v. Bronswijk

Vieringen komende weekend

H.M. Hemelvaart
Zondag 25 april 09.30 uur Woord- en communieviering
Voorganger: pastor M. Zopfi

O.L. Vrouwekerk
Zaterdag 24 april 18.30 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor P. Versnel
Zondag 25 april 09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pastor F. Burm
Verkondiging: pastor P. Versnel

St. Josephkerk
Zaterdag 24 april 17.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor P. Versnel
Zondag 18 april 11.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pastor R. v. Broekhoven

Na de vieringen is er géén ontmoetingsmoment met koffie/thee.

designed by PJM Rademakers