sint norbertus

Pastoraal Centrum Sint Norbertus
St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal
Tel: 0165- 534667 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geopend maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur en 13.30 - 16.00 uur

Mededelingenblad voor de Sint Norbertusparochie
Zondag 29 januari 2023

4e Zondag door het jaar

Ter overweging

4e zondagdoorhetjaarJezus verruimt onze blik van eigen hebben en houden naar gedeeld leven. Hij spoort ons aan om ons eigen centrum te verlaten.
Dan pas gaan we een goede weg,
een weg die toekomst heeft. Het is niet de weg van de minste weerstand. Maar hij leidt wel naar echt en volop geluk naar leven voorgoed. Wat een geluk heb je,
als je op die goede weg zit!

Mededelingen

Peuterkleuterviering met kinderzegen “Maria Lichtmis”
Op zondag 5 februari om 14.00u Peuterkleuterviering met kinderzegen in de Sint-Josephkerk. Iedereen is van harte welkom. We nodigen ook de kinderen uit, die in het afgelopen jaar gedoopt zijn, samen met hun ouders, peetouders en familie. De viering is aangepast aan kinderen van ongeveer 1 tot en met 7 jaar oud. Alle aanwezige kinderen zullen de kinderzegen ontvangen. Tot ziens!

Bidden voor de Missionaire Parochie
Wie doet er mee met de Gebedskring Werkgroep Missionaire Parochie? U kunt zich aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor meer informatie kijkt u op de website.

Collectes

Tijdens de vieringen dit weekend is er één collecte.
Volgende week is er een tweede collecte bestemd voor de Caritas.

Opgave intenties/aanmelden speciale vieringen:

St.-Joseph: tel: 0165-534667; open ma.-vr., 09.00-11.30u; 13.30-16.00u.
O.L.-Vrouw: tel: 0165-534645; open ma.-vr., 09.00-11.30u.
H.M.-Hemelvaart: tel: 0165-365394; open wo., 09.30-11.00u.

LEZINGENDIENST 28-29 JANUARI 2023
4e ZONDAG DOOR HET JAAR

Eerste lezing uit de profeet Sefanja (2,3; 3,12-13)

Zoekt de Heer, gij allen, ootmoedigen van het land, die zijn geboden naleeft; zoekt de gerechtigheid, zoekt de ootmoed! Dan vindt gij misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van de Heer. Dan laat ik bij u alleen nog over een ootmoedig, bescheiden volk, dat zijn toevlucht vindt bij de Naam van de Heer: de rest van Israël. Zij zullen geen onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken; in hun mond is geen tong, die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, zonder door iemand te worden opgeschrikt.

Antwoordpsalm (146)
Respons: Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte (1,26-31)

Broeders en zusters, denkt aan uw eigen roeping. Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen; wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitverkoren; wat niets is om teniet te doen wat iets is, opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf. Dank zij Hem zijt Gij in Christus Jezus, die van Godswege heel onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, heiliging en verlossing. Daarom, zoals er geschreven staat: “Als iemand roemen, laat hem roemen op de Heer.”

Acclamatie voor het evangelie – Alleluia

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs (5,1-12a)

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: “Zalig zijn de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid want hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.”

Weekoverzicht

  • 1 feb. 12.30u ‘samen aan tafel’ lunch in Residentie De Kroeven vanuit seniorenpastoraat met voorganger kapelaan A. Varghese SVD
  • 2 feb. 10.00u buurthuis Kalsdonk ‘koffie-ochtend van het Lichtpuntje’.
  • 2 feb. 19.00u Taizéviering In O.L.-Vrouwekerk. Na afloop een gezellig samenzijn met een kopje koffie of thee.
  • 4 feb. 10.00u-12.00u Inzameling spullen en kleding voor Snuffelmarkt in de Sint-Josephkerk.
  • 4 feb. 10.00u-16.30u Klooster van de O.L.-Vrouwekerk Stille Zaterdag. Een tijd van stilte en meditatie geworteld in de christelijke bronnen, en ruimte om een contemplatieve levenshouding in te oefenen. Informatie en aanmelden (vóór woensdag 1 februari): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

designed by PJM Rademakers