Parochiebestuur Sint Norbertusparochie

Het parochiebestuur heeft zorg en verantwoordelijkheid voor het beleid en beheer van de parochie. Zorg en beleid voor financiën, gebouwen,  coördinatie van de inzet van vrijwilligers, werkgeverszorg voor de beroepskrachten, interne en externe communicatie en vertegenwoordiging van de parochie naar anderen horen tot de taken van het parochiebestuur. Het bestuur is de eerste gesprekspartner voor het pastoraal team als het gaat om het pastoraal beleid.

De voorzitter van het parochiebestuur is de door de bisschop benoemde pastoor. Ook de andere leden van het bestuur zijn door de bisschop benoemd. Het parochiebestuur van de Sint Norbertusparochie is als volgt samengesteld: 

Pastoor Marc Lindeijer   Foto KeesMaas
pater Marc Lindeijer SJ 
Pastoor, voorzitter
mail Marc Lindeijer SJ
  Kees Maas
Vicevoorzitter 
mail Vicevoorzitter
Hans Steinebach   vacature
Hans Steinebach
Secretaris
mail Secretaris
 
Penningmeester
mail Penningmeester

Foto LodewijkEmmen

 

vacature

Lodewijk Emmen
Gebouwen
mail Gebouwen
 
Personeelszaken
mail Personeel
Ankie Ibes  

 

Ankie Ibes
Communicatie
mail Communicatie 
 
mail Vrijwilligers
pastor Petra Versnel    Ria Goosens
Petra Versnel
Adviseur namens het
pastoraal team
mail Petra Versnel
 

Ria Goossens-Rovers
Notulist
parochiebestuur

Het parochiebestuur heeft een aantal benoemd waaraan het een deel van haar taken heeft gedelegeerd. Zo wordt er voor elke parochiekern een parochiekerncommissie gevormd, die namens het parochiebestuur beheerstaken uitvoert in de parochiekern. Ook zijn er een financiële commissie gevormd, een commissie gebouwen en een commissie communicatie.

designed by PJM Rademakers