Het was voorpaginanieuws vorige maand: “Parochies lijden massaal verlies”. Acht op de tien parochies staan in het rood. Dat geldt helaas ook voor onze parochie. De begroting van 2022, besproken in het bestuur op 29 november, heeft een tekort van bijna 124.000 euro.

Inkomsten
Waar dat geld aan opgaat? Hoofdzakelijk aan personeel (26%) en aan onze monumentale gebouwen (40%). De eredienst en het pastoraat, hoewel het belangrijkste werk in een parochie, staan beide voor maar 6% geboekt. Geld verspillen doen we zeker niet, integendeel, al hebben we niet alles in de hand. Denk maar aan de hoge energierekening dit jaar, die de parochie ook moet betalen! Nee, een groot deel van het probleem zit ‘m in de inkomsten. De coronapandemie heeft geen enkele parochie goed gedaan – minder vieringen, minder collectes, enzovoorts. Maar ook onze grootste bron van inkomsten, de kerkbijdragen, gaan snel achteruit. We vrezen voor een teruggang van 159.000 euro in 2020 naar 136.000 euro in 2022, tenzij…

Aanvullen wat ontbreekt
Tenzij u uw steentje bijdraagt. We hebben nog altijd meer dan 1.200 huishoudens die deelnemen aan de Actie Kerkbalans. Rekenen is niet mijn sterkste kant, maar als ik de begrote bijdragen van 136.000 euro en het begrootte tekort van 124.000 euro bij elkaar optel , kom ik op 260.000 euro. Welnu, als elk huishouden in plaats van de gestelde bijdrage van 132 euro een periodieke gift van 300 euro doet, die u via uw belastingvoordeel eigenlijk maar 185 euro kost, dus 50 euro meer, wordt ons grote tekort plots een batig saldo van een ton! Niet iedereen zal die 185 euro kunnen geven. Een kleiner bedrag, met liefde gegeven, is niet minder waardevol. Maar wie het wel kan geven én meer, kan aanvullen wat elders ontbreekt. Zo komen we er ook, samen, zoals we samen geloofsgemeenschap willen zijn in Roosendaal en Nispen.

Verbondenheid
Bijgevoegd vindt u een overzicht dat laat zien hoe u uw kerkbijdrage kunt schenken met 20 tot 49,5% belastingvoordeel. Als christenen mogen we ook praktisch zijn, nietwaar? Toch vermoed ik – want zo heb ik u leren kennen – dat u vooral zult geven, omdat de kerk u ter harte gaat, uw kerk, en omdat u onze geloofsgemeenschap waardeert. Er is veel veranderd het afgelopen jaar en corona belemmert nog steeds dat we ons ten volle kunnen ontplooien. Toch is er die verbondenheid die steeds weer opkomt, wanneer het maar even kan. Een attentie, een gebed, een opbeurend woord… Voegt u daar uw geldelijke bijdrage aan toe? U geeft het voor ons allemaal. Moge de goede God het u lonen.

Maak uw bijdrage over via internet; u vindt de bankrekeningnummers van de parochie ( hier ) en achter in het parochieblad.

Met genegen groet, mede namens de paters en de leden van het parochiebestuur,

Pastoor Marc Lindeijer SJ
Werkgroep Kerkbalans

designed by PJM Rademakers