Het pastoraat in de parochie wordt verzorgd door het pastoraal team. De leden daarvan zijn benoemd door de bisschop van Breda. De teamleden hebben taken verdeeld, rekening houdend met ieders ambt (priester of pastoraal werk/st/er) en met ieders kunde, interesse en beschikbaarheid.
Pastoor Marc Lindeijer is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor het geheel; vanuit de onderlinge taakverdeling is hij meer specifiek verantwoordelijk voor de liturgie, de sacramenten en bestuurlijke taken in de parochie.
Pastoraal werkster Petra Versnel heeft, naast het teamleiderschap, diaconie en seniorenpastoraat, liturgie (koren, liturgisch materiaal, periodeboekje) en communicatie in haar portefeuille.
Het pastoraal team wordt ondersteund door Rina van de Watering, die als Teamassistente fungeert.

Pastoor Marc Lindeijer SJ pastor Petra Versnel Mergaerts
pater Marc Lindeijer S.J. 
pastoor
Petra Versnel
pw
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel. 0165-53 46 67 tel. 0165-53 46 67
E. Marc Lindeijer E. Petra Versnel
   
pater Antony Varghese pater Igo Renjaan
pater Antony Varghese
kapelaan
pater Igo Renjaan
kapelaan
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel. 0165-53 46 67 tel. 0165-53 46 67
E. Antony Varghese E. Igo Renjaan
   
 Rina vd Watering
 Rina van de Watering,
Teamassistente
 
tel. 0165-54 33 81
 E. Rina van de Watering

 De Sint Norbertusparochie draagt samen met de Protestantse Gemeente Roosendaal en de Zusters Franciscanessen het project Spirit. Marjeet Verbeek coördineert de activiteiten van Spirit.

Marjeet Verbeek
Marjeet Verbeek,
projectcoördinator
Spirit in Roosendaal
Kade 23
4703 GA Roosendaal
tel. 06-13 93 27 18
E. Marjeet Verbeek

designed by PJM Rademakers